Search Button

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ

Στη Σχολική Εφορεία Λαπήθου εκλέγηκαν επτά Μέλη, ενώ άλλα τέσσερα διορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ως ισότιμα Μέλη για να αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι ενδεκαμελές. 

Οι επτά εκλεγέντες είναι:

Γεωργία Παντέχη – Παντούρη (επανεκλογή),
Καπνουλλά Λένα (επανεκλογή). 

ενώ τα νέα Μέλη είναι οι:

Δημήτρης Χρ. Τσιμούρης,
Νικόλας Θρασυβούλου,
Δέσπω Σπύρου Σιακαλλή,
Πέτρος Κότσαπας,
Λεύκος Ελευθερίου. 

Από το Δήμο Λαπήθου διορίστηκαν οι: 

Ανδρέας Αγαπίου,
Ματθαίος Μαστραππάς,
Γεώργιος Χ. Φυττής,
Ντίνος Ευθυμίου.

 

Η Σχολική Εφορεία Λαπήθου συνήλθε στην πρώτη της συνεδρία στις 31 Ιανουαρίου 2017 και καταρτίστηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Γεωργία Παντέχη – Παντούρη. Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Χρ. Τσιμούρης. Ταμίας: Ανδρέας Αγαπίου και Γραμματέας: Νικόλας Θρασυβούλου.  Οι υπόλοιποι επτά είναι τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου.

Σχολικές Επιτροπές και Εφορείες Λαπήθου

Τα σχολεία της Λαπήθου – Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση - διοικούσαν οι Σχολικές Επιτροπές, όπως λέγονταν παλαιότερα και οι  Εφορείες όπως μετονομάστηκαν ύστερα.

Ο θεσμός της Σχολικής Επιτροπής δρούσε με την ίδρυση των πρώτων Δημοτικών Σχολείων που λειτούργησαν στις Πάνω Ενορίες (Αγία Αναστασία -  Αγία Παρασκευή) το 1855 – 1856.  Οι επιτροπές αυτές είχαν πρόεδρο το Μητροπολίτη Κυρηνείας και μέλη ήταν οι ιερείς και οι επίτροποι των εκκλησιών.  Οι Σχολικές Επιτροπές χειρίζονταν τις ανάγκες των σχολείων δηλαδή διόριζαν το διδακτικό προσωπικό, επέβαλλαν και εισέπρατταν τις εισφορές από τη Μητρόπολη, τις εκκλησίες, τους εύπορους δωρητές και τα δίδακτρα των μαθητών.

Όταν ιδρύθηκε το πρώτο κοινοτικό σχολείο της Λαπήθου το 1865 που κτίστηκε στο βράχο της Λαπήθου (εκείνο που αργότερα ονομάστηκε Α΄ Αστική Λαπήθου) η Σχολική Επιτροπή είχε πρόεδρο το Μητροπολίτη Κερύνειας και αντιπροσώπους τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους όλης της Λαπήθου.

΄Οταν οι ΄Αγγλοι πήραν την Κύπρο από τους Τούρκους το 1878, για μικρό χρονικό διάστημα τη διαχείριση των σχολείων ανέλαβαν οι ιερείς και οι κοινοτάρχες.  Όταν η Αγγλική Αποικιοκρατία ανέλαβε την διοίκηση της Δημοτικής Εκπαίδευσης με την ίδρυση του Γραφείου Παιδείας, ανέλαβε και τους  διορισμούς και μεταθέσεις όπως και άλλα ζητήματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης (ενώ της Μέσης Εκπαίδευσης παρέμεινε στις Σχολικές Εφορείες), ως την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960.

Πρόεδροι της Σχολικής Εφορείας του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου από την ίδρυσή του ως την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, ήταν:

1.   Ευθύβουλος  Παρασκευαϊδης                    :  1923 – 1925

2.   Χαρίτων Αθανασιάδης                               :  1925 – 1926 και 1929 - 1932

3.   Νικόλαος Πύργος                                      :  1926 – 1929 και 1932 – 1935

4.   Δημοσθένης  Καλλιάδης                            :  1935 – 1938

5.   Σάββας  Χριστοφίδης                                 :  1938 – 1960

Με  την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960,   τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια περιήλθαν στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση.  Με τη διάλυσή της τη διοίκηση της Εκπαίδευσης (Δημοτικής και Μέσης) ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας.

Η πρώτη Σχολική Εφορεία που διόρισε η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση (υπό τον κ. Κωνσταντίνο  Σπυριδάκη) ήταν:
1.  Φειδίας Παρασκευαϊδης               :    Πρόεδρος

2.  Κώστας Ταλιαδώρος                   :    Αντιπρόεδρος

3. Ανδρέας Αλλαμένος                    :    Γραμματέας

4. Διονύσιος Σιακαλλής                   :    Ταμίας

5. Μαρούλα Λαδόμματου                 :    Μέλος

6. Τεύκρος Μούρεττος                   :    Μέλος

7. Νικόδημος Καλημέρας                 :    Μέλος

Στη δικαιοδοσία της Σχολικής Εφορείας ήταν το Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου και τα Δημοτικά Σχολεία Λαπήθου.

Μέχρι το 1974 Πρόεδροι της Σχολικής Εφορίας διετέλεσαν οι:

1. Κώστας Ταλιαδώρος

2. Γεώργιος καζέλης

3. Κώστας Γερμανός

Τα καθήκοντα της Σχολικής Εφορείας ήταν πολλαπλά:
Διαχειρίζετο την περιουσία των Σχολείων, φρόντιζε για τις στεγαστικές ανάγκες, τον εξοπλισμό κ.ά.  Επέβαλλε τα «σχολικά» στους κατοίκους της Λαπήθου ανάλογα με τα εισοδήματά τους, και στους μαθητές του Γυμνασίου δίδακτρα ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.  Αργότερα τα δίδακτρα καταργήθηκαν και μπήκε το εσωτερικό ταμείο.

Το 1974, που ο Αττίλας εισέβαλε στην Κύπρο, οι μαθητές των Δημοτικών και του Γυμνασίου της Λαπήθου, σκορπίστηκαν στην προσφυγιά.  Η Σχολική Εφορεία της Λαπήθου τα πρώτα χρόνια μετά το 1974, αδρανοποιήθηκε αναμένοντας την ώρα της επιστροφής.

Αργότερα το Υπουργείο Παιδείας, για εθνικούς λόγους, αποφάσισε την ανασύσταση των Σχολικών Εφορειών των κατεχόμενων κοινοτήτων.  Τα καθήκοντά τους διαφοροποιήθηκαν.  Περιορίζονται στη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης και του πόθου της επιστροφής.  Τέτοιες εκδηλώσεις είναι:  η βράβευση των αριστούχων αποφοίτων Λυκείων με καταγωγή τη Λάπηθο.  Μνημόσυνα αποθανόντων καθηγητών, δασκάλων, εφόρων και ευεργετών των εκπαιδευτηρίων της Λαπήθου.  Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται με χορηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα μέλη των Σχολικών Εφορειών διορίζονταν από την Κυβέρνηση.

Τα μέλη της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου για την περίοδο 2002 μέχρι το 2006 ήταν:

1.   Ανδρέας Αλλαμένος                :    Πρόεδρος

2.   Γεώργιος Κανιός                     :    Αντιπρόεδρος

3.   Χρυστάλλα Μαστραππά            :    Γραμματέας

4.   Μιχάλης Πατσάλης                  :    Ταμίας

5.   Γιάννης Παρμάτζιας                 :    Μέλος

6.   Χριστάκης Χριστοδούλου          :    Μέλος

7.   Πανίκος Ιακώβου                    :    Μέλος

8.   Ελένη ΧΧαρίτου                      :    Μέλος

9.   Ανδρέας Αντωνίου                  :    Μέλος


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ 2007 - 2011

Οι πρώτες εκλογές για την Σχολική Εφορεία Λαπήθου στην προσφυγιά, έγιναν στις 17 Δεκεμβρίου 2006. Στις εκλογές αυτές εκλέγηκαν τα ακόλουθα άτομα:
 Χρυστάλλα Μαστραππά - Κουκουμά

 Κρινιώ Καβαλλάρη – Συρίμη

 Αντρέας Μούρεττου

 Ελευθέριος Ελευθερίου 

 Μάκης Καλημέρας

 Γιάννης Παρμάτζιας

 Γεώργιος Πολυχρονίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαπήθου με βάση τον νόμο διόρισε ακόμη τέσσερα άτομα απο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι τα ακόλουθα:
 Ελένη Καπνουλλά – Κάκουρου

 Σούλλα Μούρεττου 

 Γιάννος Κρεμμός

 Γιαννάκης Χριστοφίδης

Το νέο Συμβούλιο, της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου, συνήλθε στην πρώτη του συνεδρία στις 17 Ιανουαρίου 2007 και καταρτίσθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

Χρυστάλλα Μαστραππά - Κουκουμά  Πρόεδρος

Κρινιώ Καβαλλάρη - Συρίμη Αντιπρόεδρος
 
Σούλλα Μούρεττου  Γραμματέας
 
Αντρέας Μούρεττου  Ταμίας
 
Γιάννης Παρματζιάς Μέλος
 
Μάκης Καλημέρας Μέλος
 
Ελευθέριος Ελευθερίου Μέλος
 
Γεώργιος Πολυχρονίου Μέλος
 
Ελένη Καπνουλλά - Κάκουρου Μέλος
 
Γιαννάκης Χριστοφίδης Μέλος
 
Γιάννος Κρεμμός Μέλος


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡEΙΑΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 2006

Εκλογές για τη Σχολική Εφορεία έγιναν για πρώτη φορά στην προσφυγιά στις 17 Δεκεμβρίου 2006. Τα πλήρη αποτελέσματα των εκλογών είναι τα ακόλουθα:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡEΙΑΣ ΛΑΠΗΘΟΥ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 2921 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΧΗ 678 23.21%
ΨΗΦΙΣΑΝ 2243 76.79%
ΑΚΥΡΑ 58 2.59%
ΛΕΥΚΑ 193 8.60%
ΕΓΚΥΡΑ 1992 88.81%

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 756 37.95%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) 598 30.02%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) 437 21.94%
ΕΔΕΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 201 10.09%


ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡEΙΑΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΑΣΤΡΑΠΠΑ - ΚΟΥΚΟΥΜΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΡΜΑΤΖΙΑΣ
ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)
ΚΡΙΝΙΩ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ - ΣΥΡΙΜΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΕΥΚΡΟΥ ΜΟΥΡΕΤΤΟΣ

ΕΔΕΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
ΛΕΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ 2011 - 2016

Α) Εκλεγέντες στις 18 Δεκεμβρίου 2011 ως Μέλη της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου:

Μαστραππά - Κουκουμά Χρυστάλλα
Σάββα (Μούζουρος) Νίκος
Ππάσιου Μαρία
Παντέχη – Παντούρη Γεωργία
Σιακαλλή –Αργυρίδου ΄Ηβη
Αγαπίου Ανδρέας
Κυριακίδου Στέλλα

Β) Διορισθέντες – βάσει του Περί Σχολικών Εφορειών Νόμου- από το
Δημοτικό Συμβούλιο Λαπήθου ως Μέλη της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου:

Μούρεττου Παραδείσα (Σούλα)
Καπνουλλά-Κάκουρου Ελένη
Κρεμμού ΄Αννα- Μαρία
Αγγελή Αντώνης

Η Σχολική Εφορεία Λαπήθου κατά την 1ης της Συνεδρία στις 10/01/2012 καταρτίστηκε σε σώμα για την περίοδο 2012-2016 ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος Παντέχη - Παντούρη Γεωργία

2. Αντιπρόεδρος Αγγελή Αντώνης

3. Ταμίας Αγαπίου Ανδρέας

4. Γραμματέας Κρεμμού - ΄Αννα Μαρία

5. Μέλος Μαστραππά-Κουκουμά Χρυατάλλα

6.    »     Σάββα (Μούζουρος) Νίκος

7.    »     Ππάσιου Μαρία

8.    »     Κυριακίδου Στέλλα

9.    »     Σιακαλλή-Αργυρίδου ΄Ηβη

10.  »     Μούρεττου Παραδείσα

11.  »     Καπνουλλά-Κάκουρου Ελένη

    
    
  • «Ελληνικόν Γυμνάσιον Λαπήθου – 100 χρόνια από την ίδρυσή του»
    11 Δεκεμβρίου 2017
  • H Εφυαλωμένη Κεραμική της Λαπήθου Στοιχείο της ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου
    5 Δεκεμβρίου 2016
    
(c) Copyright 2013, Δήμος Λαπήθου Designed and Developed by eBOS Technologies powered by WiseBOS CMS