Search Button

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ 2007 - 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαπήθου, στην πρώτη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2007, μεταξύ άλλων έγκριvε και το ακόλουθο πενταετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Δήμου (2007 – 2011).

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πρωταρχικός στόχος είναι η ενδυνάμωση του αγώνα που διεξάγουμε για δίκαιη λύση του εθνικού μας προβλήματος και η επιστροφή στην αγαπημένη μας Λάπηθο σε συνθήκες ασφάλειας, με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματά και τις βασικές ελευθερίες μας.

Η συνεχής προβολή και διαφώτιση, του αντικατοχικού μας αγώνα σε διεθνές επίπεδο, με την αξιοποίηση της Ένταξης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των Αποδήμων Λαπηθιωτών και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού των διδυμοποιήσεων με Δήμους της Ελλάδας και άλλων χωρών. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια θα συνεχιστούν οι αντικατοχικές εκδηλώσεις. Θα αξιοποιηθεί επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό η νεοσύστατή ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ανέγερση μνημείου για τους πεσόντες και αγνοούμενους Λαπηθιώτες, κατά τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής, σαν ελάχιστος φόρος τιμής για τη θυσία τους.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η αναβάθμιση της προσφοράς του Δήμου Λαπήθου προς τους Λαπηθιώτες. Να αναβαθμιστεί ιδιαίτερα η κοινωνική προσφορά προς τους συγχωριανούς μας, οι οποίοι είτε ανήκουν σε πολύ χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, είτε είναι ηλικιωμένοι και χρειάζονται τη βοήθεια και φροντίδα μας.


ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Ο εμπλουτισμός της έκδοσης της εφημερίδας «Τα Νέα της Λάπηθου», η οποία θα διανέμεται δωρεάν σε όλους τους Λαπηθιώτες. Η ενθάρρυνση για την έκδοση βιβλίων για τη Λάπηθο.

Η προβολή και η επιβράβευσή των Λαπηθιωτών οι οποίοι επιτελούν αξιόλογο έργο στον τομέα τους, τιμώντας τη γενέτειρά τους Λάπηθο και την Κύπρο γενικά.

Η συλλογή αντιπροσωπευτικών αντικειμένων ειδών Λαϊκής Τέχνης της Λαπήθου, για την ενίσχυση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης της Λαπήθου, που άρχισε να δημιουργείται στα προσωρινά γραφεία του Δήμου στο Στρόβολο.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ
Η αναβάθμιση της δραστηριότητας του Δήμου με τη νέα γενιά. Με τα παιδιά που γεννήθηκαν μακριά από την αγαπημένη μας Λάπηθο. Με τακτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και τη δημιουργία ομίλων να τους βοηθήσουμε να γνωριστούν μεταξύ τους και προπάντων να γνωριστούν με την ιστορία και τους αγώνες της Λαπήθου.

Η αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βράβευσή των αρίστων τελειοφοίτων μαθητών και η παροχή Υποτροφιών σε φοιτητές με καταγωγή τη Λάπηθο με βάση κριτήρια που θα καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.


ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ
Η ανέγερση ιδιόκτητων προσωρινών γραφείων του Δήμου στη κυβερνητική γη που έχει ήδη εξασφαλιστεί στο Στρόβολο, τα οποία θα στεγάσουν τα οργανωμένα σύνολά του Δήμου, καθώς και το μουσείο, το οποίο με τα Λαπηθιώτικα εκθέματά του, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση, άσβεστης της μνήμης της κατεχόμενης κωμόπολης μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.


ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η διεκδίκηση περαιτέρω αύξησης της κρατικής χορηγίας και της αύξησης του προσωπικού, για την καλύτερη και έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών του Δήμου.
Η ενθάρρυνση των εισφορών και των χορηγιών από Οργανισμούς και ιδιώτες και η κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων και της περιουσίας του Δήμου.


Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ
Η αναβάθμιση της συνεργασίας του Δήμου με όλα τα οργανωμένα σύνολα της Λαπήθου και ιδιαίτερα με το προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», καθώς και με τους Απόδημους Λαπηθιώτες.

Η βελτίωση της λειτουργίας και η αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου.

Η βελτίωση της αρμονικής συνεργασίας με όλους τους κατεχόμενους Δήμους και ιδιαίτερα με τους Δήμους της Κερύνειας και του Καραβά.

Η συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας της Συντονιστικής Επιτροπής Δήμων, Σωματείων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας.


ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων των Λαπηθιωτών για απολογισμό του έργου και της δραστηριότητας του Δήμου, καθώς και για την υποβολή νέων προτάσεων και εισηγήσεων.

Η συμπλήρωση του Μητρώου του Δήμου με τα στοιχεία όλων των Λαπηθιωτών.

Η ενθάρρυνση για ενεργό ανάμιξη και συμμετοχή, πέραν των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και όσον το δυνατόν περισσοτέρων Λαπηθιωτών στις επιτροπές του Δήμου.

Ανατολική όψη Δημαρχείου Λαπήθου

       
    
    
  • «Ελληνικόν Γυμνάσιον Λαπήθου – 100 χρόνια από την ίδρυσή του»
    11 Δεκεμβρίου 2017
  • H Εφυαλωμένη Κεραμική της Λαπήθου Στοιχείο της ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου
    5 Δεκεμβρίου 2016
    
(c) Copyright 2013, Δήμος Λαπήθου Designed and Developed by eBOS Technologies powered by WiseBOS CMS